Продължава записването в новите курсове за Дистанционно електронно самостоятелно безплатно интересно и полезно обучение – „Лидерство и социални права“ и „Трудови права“, които ще се проведат от 01 oктомври 2012 г. до 31 януари 2013 г.
Курсът „Лидерство и социални права“ включва темите: „Лидерски умения“ /с лектор Юлиана Илиева/; „Обществени и граждански компетентности“ /с лектор Евгений Дайнов/; Умения за работа в екип /с лектор Милена Михайлова/; „Водене на преговори“ /с лектор Весна Ненчева/; „Основни синдикални права“ /с лектор Маргарита Чинова/; „Колективни трудови спорове, митинги и шествия“ /с лектор Невена Георгиева/; „Ролята на синдикалната организация в обществото /с лектор Людмила Георгиева/; „Икономическа информация за нуждите на КТД /с лектор Десислава Панайотова/; „Европейски работнически съвети и международно синдикално движение“ /с лектор Росица Иванова/.
Курсът Трудови права включва темите: „Основи на трудовото право“ /с лектор Стефанка Симеонова/; „Принципи на заплащане на труда и формиране на работната заплата /с лектор Наталия Кирова/; „Пенсионно осигуряване“ /с лектор Веселка Янакиева/; „Здравноосигурителни права“ /с лектор Теодор Василев/; Здравословни и безопасни условия на труд действие при нарушени права /с лектор Виолета Добрева/; „Работно време. Режим на труд и почивка“ /с лектор Мариана Калоферова/.

Записването става на
http://dostoentrud.podkrepa.org/portal/page/learning/coursesList.faces

Обучението е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.