Трети ден продължава стачката на работещите, членове на КТ „Подкрепа“ в „Язаки България“ ЕООД, въпреки беззаконието и бруталните действия на управителя на дружеството и неговите преки подчинени в нарушение на чл.9 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове:
– днес /6 март 2015 г./ в 6.00 ч. не са допуснати на територията на дружеството председателят на Стачния комитет Милена Панайотова и един от неговите членове, което представлява грубо нарушение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
– извършени са опити стачкуващите работници от дружеството да бъдат пуснати в платен отпуск, и на това основание да не бъдат допускани до работните им места, каквито права работодателят няма по време на започнала стачка;
– емисари на управителя обикалят всички работни места и прогласяват стачката за незаконна, въпреки че такова право има само съдът.