Колеги,

Във връзка с решенията взети на съвместния Консултативен съвет между КТ „Подкрепа“ и КНСБ от 7 декември 2011 г., а именно да се подготвят и организират синдикално-граждански протести в цялата страна в периода от 12 – 23 декември 2011 г. при гласуване в Народното събрание разпоредбите от Закона за бюджета на ДОО за 2012 г., е необходимо да се направи следното:
Синдикалните регионални съюзи на КТ „Подкрепа“ да влязат във връзка с ръководствата на КНСБ в съответния регион, за да планират съответните протестни действия. Необходимо е да се запазят предварително места за провеждане на протестите за периода 12-23 декември.
Денят за прегласуване на Закона за бюджета на ДОО ще ви бъде съобщен допълнително.

Моля да ни съобщите за планираните от вас протестни действия.

Д-р Евгени Душков
Конфедерален секретар
Председател на Националния стачен комитет

Виж приложения файл с протокол от съвместното заседание на Консултативния съвет между КТ „Подкрепа“ и КНСБ.