С настоящия протест остро възразяваме срещу подготвения опит за компрометиране независимостта на Сметната палата чрез Законопроекта за Сметната палата. С този законопроект се предлага реставрация на ретроградния отпаднал модел, именно разширяване състава на членовете на Сметната палата. Това би могло да превърне институцията в неработещ орган с размита колективна отговорност. Този формат вече бе изпробван неуспешно и се видя, че е неефективен и дори вредоносен поради генерирането на вътрешни спорове и противоречия, непочиващи в никакъв случай на професионални аргументи. Цели се да се възстанови принципът на партийните квоти, като решенията се вземат според дадената политическа поръчка, под натиск на партийните ръководства, а не въз основа на обективни критерии. Мултиплицират се тефтерчетата на Златанов за сметка на независимостта на съществуващия до този момент компактен модел на колективния орган. Рязко се понижават качествените критерии за одиторите, тъй като, както се видя, на никоя власт до тук не са нужни професионалисти, а поръчкови служители. Намаляването на изискването за трудов стаж от 15 на 10 години ще предостави възможност на непрофесионалисти да се застанат начело на институцията и служители с по-нисък професионален опит ще осъществяват дейност, приемлива и удобна за назначилите ги политици.
Въвеждането на т. нар. в законопроекта демократичен колективен модел е моделът, по който работят всички комисии и който доказа своята порочност. Чрез него политическите договорки и лобита се пренесоха в най важните контролни органи в държавата.
Друга опасна идея в новия законопроект е отнемане правото на Сметната палата да одитира кметовете, областните управители и др., което става чрез създаването на поделения на териториален принцип. Така контрола бива снижен на местно ниво, поставен в непосредствена близост до одитираните, което създава възможността да се използва намеса и натиск върху дейността на служителите.
Законопроектът за Сметната палата е грубо посегателство срещу нейния професионализъм и независимост. Реакции вече има и в Европейския парламент. Европа не е безразлична към непрозрачните назначения, белязани от силни икономически интереси. Българската практика доказа как на квотния принцип като членове на контролните органи бяха избирани лица не само с недоказани професионални качества, но доказани впоследсвие престъпници (някои дори с висящи наказателни производства по време на непоклатимия им мандат случаят Красимир Тодоров член на КУИППД). Без всякакви критерии се избираха набързо и безмълвно лица, които лобираха за олигархията, която ги издигаше. Сега интересите се насочиха и към немаловажната за олигарсите Сметна палата. Нейната независимост засягаше много икономически интереси и това трябваше да бъде прекършено. И всичко това дни след поредния унищожителен за България доклад на Европейската комисия, дни след найострата критика за ширещата се корупция в държавата ни.
Докога господа депутати? Докога господа политици? Не си ли взехте урок от случая Пеевски, който вдигна на крака обществото? Защо си мислите, че българите ще бъдат вечно слепи и глухи и търпението им ще бъде безгранично.
Търпението на нашия синдикат се изчерпва. Нашата мисия е да защитаваме интереса на трудещите се, беззащитните и унизяваните от политиците и олигархията. Няма да позволим да продължите по този безпардонен начин да потъпквате крехките устои на демокрацията и останалото ни малко човешко достойнство. Безапелационно апелираме да спрете безумния си законопроект и да вложите малко принципност в овладяването на властта. Казваме НЕ на унищожаване независимостта на Сметната палата и ДА на нейния професионализъм и независимост.

Д-р Константин Тренчев,
Президент на КТ „Подкрепа“