Служителите на Столична библиотека ще протестират пред сградата на библиотеката на 20 май 2022 г. /петък/ от 14 до 15 ч.

На 18 декември 2020 г. бе подписано Допълнително споразумение NoРД11-00-286/08.11.2021 г. към Браншовия колективен трудов договор за библиотеките, в което бяха поставени условия за въвеждане на  минималните начални основни месечни възнаграждения в бранша.

Споразумението обаче не се изпълнява.

Настояваме пред правителството и народните представители това крайно неприемливо положение да бъде навреме и категорично променено.

Днес библиотеките в България са принудени да работят в условията на приети, но неизпълнени стандарти за библиотечното обслужване, при това при крайно недостатъчно финансиране от страна на министерството на културата. Тези обстоятелства ни изправят пред невъзможността да изпълняваме важните си обществени функции.

 Нашите основни искания преди актуализацията на бюджета от 1 юли 2022 г. са:

  • Да бъде увеличен с 40% Единният разходен стандарт за субсидирана бройка на регионалните библиотеки. Необходимите средства са в размер на 10288863 лв.,включително – за възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 5, т. 10.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
  • Да бъдат увеличени субсидираните бройки на регионалните библиотеки – от 1177 на 1200.

Най-важното капиталовложение на една библиотека е инвестирането в развитието на човешкия ресурс. Затова след обсъждане на проблемите на библиотеките, свързани с недостатъчното им финансиране, участниците в Националната среща на синдикалните представители на библиотеките, проведена на 12-13 май 2022 г., взеха решение библиотечните работници от цялата страна да започнат протестни действия в навечерието на най-българския празник – 24 май.

Призоваваме всички свои читатели и съмишленици да се присъединят към нашите искания.

 

НФ „Култура” на КТ „Подкрепа”