Дванадесетият конгрес на ЕКП бе проведен в Атина от 16 до 19 май 2011 г. Конгресът разгледа обстойно проблемите, свързани с управлението на европейската икономика. След конгреса, на заседание на Изпълнителния комитет на ЕКП, бе взето решение на 21 юни да бъдат организирани европейски и национални протестни дни за информиране и синдикална мобилизация. Чрез подобни протестни демонстрации ЕКП възнамерява да покаже своето несъгласие с решенията, отнасящи се до управлението на икономиката и Пакта Евро +, който ще бъде обсъждан от Европейския съвет на 24 юни.
Пактът Евро + ще се прилага в страните от Еврозоната и в още шест други европейски икономики (а именно България, Дания, Латвия, Литва, Полша и Румъния).
Неговото бъдещо отражение върху заплащането на труда, върху социалната защита и структурата на колективното трудово договаряне ще е значително. В частност, Пактът съдържа препоръки към държавите-членки относно:
– съпоставимост на разходите за заплащане на единица труд;
– недопускане индексация на работните заплати и най-вече – ограничаване на колективното трудово договаряне;
– обвързване на работните заплати с производителността на труда, без да се отчита инфлацията;
– натиск за намаляване на работните заплати в публичния сектор, като в някои случаи дори на минималната заплата, което оказва негативно влияние върху равнището на заплащането в частния сектор;
– оказване на настиск за повишаване на условията за придобиване на пенсия и за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране;
– подкрепа на стриктния законодателен и бюджетен контрол върху обществените разходи и държавния дълг.

ЕКП счита подобен подход за напълно неприемлив и по тази причина се обявява ясно и катергорично против неговото прилагане.

Евродемонстрацията ще се проведе на 21 юни 2011 г., вторник, от 15 ч. в Люксембург.