За да изпълнят новите правила на ЕС за строги икономии, 14 страни ще бъдат принудени да съкратят своите национални бюджети за следващата година със сума равна на разходите за заплати на над 1 милион медицински сестри или на 1,5 милиона учители, установи ново проучване на Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП).

Според предложението на Европейската комисия за нови икономически правила страните членки на ЕС с дефицит над 3% от БВП ще трябва да го намалят с минимум 0,5% от БВП. Това означава, че през следващата година тези 14 държави-членки ще трябва да намалят бюджетните си разходи с минимум 45 милиарда евро или ще се наложи да увелича данъците.

За да даде по-ясна представа за последиците от това връщане към строгите икономии, EКП изчисли броя на медицинските сестри и учителите, които щяха да получават доходи, ако нямаше подобно изискване за намаление на разходите. Разбира се, тези бюджетни ограничения биха могли да засегнат и други категории работници в здравеопазването, образованието и обществените услуги.

  Бюджетен дефицит Минимално намаление на разходите

 (Евро)

Брой медицински

сестри, които биха могли да бъдат наети

Брой учители, които биха могли да бъдат наети
Белгия 5% 2,7 милиард 37,888 82,500
Чехия 3.6% 1,3 милиард 54,511 89,597
Естония 3.1% 180 милиона 8,909 11,464
Испания 4.1% 6,6 милиарда 166,254 Няма данни
Франция 4.7% 13,2 милиарда 371,888 492,327
Италия 4.5% 9.5 милиарда 326,652 392,878
Латвия 3.8% 195 милиона 14,413 20,602
Унгария 4% 851 милиона 59,312 115,220
Полша 5% 3.2 милиарда 180,067 405,672
Словения 3.7% 294 милиона 9,100 14,913
Словакия 6.1% 548 милиона 31,106 49,932

Съкращения на бюджетните разходи се изискват и за България (423 милиона), Малта (84 милиона) и Румъния (1,4 милиарда).

Това проучване дава начало на кампания на ЕКП „Стоп на строгите икономии 2.0“, в рамките на която ще бъде представена за подписване петиция, за да се окаже натиск върху националните правителства да настояват за промяна на предложението на Комисията.

Също така 15-тият Конгрес на ЕКП ще призове за реформи, които да гарантират, че икономиката ще работи в полза на хората и на планетата. Синдикалните искания са за:

  • „Златно правило за публичните инвестиции“  – изключване на размера на инвестициите в зелен и в цифров преход  от общата сума на бюджетните разходи.
  • Продължаване действието на успешните механизми за солидарност на ЕС, въведени по време на пандемията, като Механизма за възстановяване и устойчивост, който да се превърне в постоянен и така да осигури равни условия за инвестиции.
  • Забрана за получаване на публично финансиране от компании, които избягват плащането на данъци. Тази забрана да се превърне в част от нов, по-справедлив корпоративен данъчен режим, който да бъде в състояние  да финансира базисния размер  на публичните инвестиции в националните бюджети.

За ЕКП връщане към режима на строги икономии през следващата година би означавало повече бедност, по-малко работни места, по-ниски заплати и недостатъчно финансиране на обществените услуги. Tова неминуемо ще засегне достъпа на гражданите на ЕС  до здравеопазване и образование. Също така това би означавало, че много държави-членки ще трябва да направят съкращения точно в момент, в който ЕС изисква от тях да увеличат инвестициите  си в борбата срещу изменението на климата. Разбира се това би било хубав подарък за крайната десница в навечерието на европейските избори. ЕКП посочва, че реформата на икономическите правила на ЕС е закъсняла, но ако тя бъде започната, трябва да бъде направена така че да доказва, че ЕС се е поучил от миналите си неуспехи и успехи – например изпълнението на  Пактът за стабилност и растеж беше спряно през 2019 г.

То тази причина  ЕКП  призовава хората от всички страни на Европа да окажат натиск върху своите правителства да се противопоставят на строгите икономии 2.0 като подкрепят  онези икономически правила, които ще поставят интересите на хората и планетата на първо място.