2020 година постави пред всички нас редица предизвикателства, породени от епидемията от коронавирус. Наложи се да променим своето ежедневие, да преосмислим и реорганизираме нашата работа, да бъдем по-отговорни към себе си и околните, по-човечни и по-добри.

С оглед продължаващата епидемиологична обстановка в страната стана ясно, че въпреки присъствената форма на обучение в училищата, ще се наложи да се преминава частично в обучение в електронна среда. Това ще се случва при обявяването на грипни и „дървени“ ваканции, и при карантиниране на ученици, класове и училища. В новите условия българското училище съумя да продължи своята просветителска мисия и да работи активно, за да въвежда успешно обучение от разстояние в електронна среда.

В тази връзка Синдикат „Образование към КТ „Подкрепа“ направи национално проучване за готовността на образователната система за обучение от разстояние в електронна среда.

Според анкетата 45,9% от учителите нямат служебно дигитално средство /лаптоп/, с което да могат да работят в или извън образователната институция. Останалите 54,1% са заявили, че имат служебни лаптопи на разположение за работа от разстояние.

Подобно е положението и при учениците – само 38% от тях имат дигитално средство за работа, а останалите имат само телефон или нямат никаква техническа осигуреност.

Според респондентите 43,3% от училищата имат отлична интернет свързаност, а в 52,9% мрежовата осигуреност в образователните институции е лоша в повечето класни стаи или съвсем отсъства.

94,5% от учителите плащат с лични средства достъп до интернет, а едва 1,7% са получили служебни средства за интернет.

Оптимистично звучи фактът, че в 73,8% от училищата има изградена електронна платформа за обучение, в 14,1% в момента се изгражда и само в 12,1% няма такава.

На въпроса: Инструментите и ресурсите на коя от съществуващите електронни платформи подхожда по-добре на Вас и Вашата образователна институция, 44% от педагозите са избрали Microsoft Teams, 31,4% са посочили Google Classroom. 17,4% все още имитират платформи през Shkolo, Viber, Skype, Zoom или Facebook.

Приблизително същото е и съотношението между личните предпочитания на преподавателите – 41% предпочитат Microsoft Teams, 33% – Google Classroom.

Синдикат „Образование“ счита, че всички български учители, без изключение, трябва да получат служебни лаптопи, за да могат да работят ефективно, също и да превключват, когато е необходимо за работа от разстояние.

В никакъв случай не трябва да се разрушават от експерти на МОН, създадените от образователните институции собствени училищни облаци, като се лобира за Office 365 или G-suite for education. Нека изборът си остане на българските учители и училищните им ръководства.

Синдикатът счита, че МОН и социалните партньори трябва да катализират процеса с изпълването на Национална електронна библиотека на учителите с електронни уроци по всички учебни предмети. Учителите следва да се мотивират и да им се заплати да предоставят електронните си продукти в нея.

Няколко години продължи националната програма за безплатен интернет на българските учители, но за разочарование на последните беше закрита. Необходимо е своевременно да се открие нова национална програма за служебен интернет за учители.

Синдикат „Образование“ подкрепя повишаването на броя на разрешените извинени отсъствия по семейни причини. Също трябва да се увеличи и времето за предоставяне на извинителните бележки, съобразно извънредната ситуация.

 

Д-р Юлиян Петров – председател на СО „Подкрепа“