Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ следи динамиката на ситуацията във връзка с пандемичната обстановка в образователните институции.
Връщането на деца и ученици до четвърти клас в присъствена форма е възможно по-малкото грешно решение за продължаване на учебната година, но това решение е свързано с много внимателно ежечасово следене на обстановката в образователните институции, с две възможни проекции:
– Продължаване на добрите показатели на относително нисък процент на заразени от Ковид 19, което може да бъде предпоставка за връщане на прогимназия и гимназия в клас към 18 януари. Към това се включват и присъствени държавни изпити и провеждане на олимпиади;
– Нарастване на броя заразени, индикиращи нова вълна на вируса, което веднага да предпостави минаване отново на цялата система в електронно обучение от разстояние.
Относно започващата кампания за ваксиниране, Синдикат „Образование“ твърдо отстоява, да се спази доброволният принцип на процеса.
Това, че учителите ще бъдат във втора приоритетна група е израз на добро отношение към образованието и учителите и консенсус в обществото за редовно обучение.
Нека не забравяме, че в образователните институции, освен над 91 хиляди учители, работят и над 35 хиляди души непедагогически персонал, които трябва незабавно да бъдат вкарани в кампанията. Защото тези хора са важни, защото те са в рискова възраст и защото без тях образователните институции не могат да работят и пак ще преминат в дистанционен режим.
Разбира се доброволния принцип и при тази група е задължителен!
Синдикатът направи проучване на желаещите да се ваксинират учители, като статистиката показа, че от 15% желаещи да се ваксинират учители /и още 60% колебаещи се/, през средата на декември, готовността сега е почти двойна.
Колебанието и нежеланието за ваксини, работещите мотивират с оскъдна или липса на информация относно ваксините. В момента коментарът е само към Pfizer и BioNTech, но до седмици ще се включат и ваксините на Moderna и AstraZeneca.
Синдикат „Образование“ адмирира включването на учителите във втората фаза в кампанията по ваксиниране.
Синдикатът апелира към правителството на Република България и здравното министерство, за по-ясна и пълна информация относно всички ваксини, които ще бъдат факт, когато започне втората фаза и ваксинирането на учители.
Нека МЗ и МОН, чрез РУО да изготвят кратка брошура, която да стигне до всяка една образователна институция. В нея накратко, но достатъчно ясно да бъде описан механизмът на действие на ваксината и ефектът от нея, както и за възможни странични действия, заедно с препоръки към хора с автоимунни или по-редки заболявания, които биха могли да бъдат рискови.
По този начин всеки учител ще прецени за себе си дали да му бъде приложена ваксина.
Чудесно е, че в момента се изготвят графици за ваксиниране учители, но звучи лошо от страна на министър Ангелов, че учителите, които „пропуснат“ реда си, ще трябва да чакат поне до средата на лятото. Това не звучи мажорно!
Синдикат „Образование“ предлага да се удължи срокът, в който да се записват желаещите учители и образователни дейци поне до 18.01.2021г., пък и нека не забравяме, че необходимият брой ваксини в момента не са налични.
Незабавно трябва да се включат в кампанията администрацията на МОН, регионалните образователни служители и непедагогическият персонал в образователните институции. Нека авторите на зонирането в антиковид кампанията знаят, че без образователна администрация и непедагогически персонал, образователната система не може да работи!

Д-р Юлиян Петров, председател на СО „Подкрепа“