На 20 април 2011 г., от 10.00 часа, в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“ – гр. София (ул. „Латинка“ 11), ръководителят на Национална мрежа Информационни бюра „Достоен труд“ към КТ „Подкрепа“ Емил Димитров ще представи Националната кампания „Първи стъпки“. Целта на Кампанията е информиране и подпомагане на младите хора в първите им стъпки след завършване на средното образование.
Експертите от Информационно бюро „Достоен труд“ – гр. София ще представят на учениците, завършващи 12 клас основна информация за възможностите за избор на висше училище, придобиване на професионална квалификация, насоки при търсене на подходяща работа, изготвяне на мотивационно писмо и поведение по време на интервю, трудови права, задължителни изисквания при трудов договор, права и задължения, свързани със спазване на изискванията за безопасни условия на труд и здраве, форми на участие в гражданското общество. На учениците ще им бъде предоставена и брошура-Пътеводител в света на гражданското общество, висшето образование, пазара на труда, професионалните квалификации, безопасните условия на работа и здраве и юридическите въпроси, за да открият по-лесно и успешно собствения си път.
Кампанията ще бъде открита от Емил Димитров, съвместно със Зорница Русинова – директор на Главна дирекция Европейски фондове и международни реклами и проекти, Ваня Кастрева – директор на РИО на МОНМ гр. София, Диян Стаматов – директор на 119 СОУ.