Защитата на емигриращите работници е сред основните приоритети на КТ „Подкрепа“. В тази връзка „Подкрепа“, осъществява партньорство със синдикални организации от страни, към които най-често се насочват българските граждани, търсещи работа в чужбина.
В резултат на нашите усилия, през 2010 г., бе подписан Протокол за сътрудничество с британския Конгрес на профсъюзите (TUC), който е единствената профсъюзна конфедерация в Обединеното кралство със 66 регионални и отраслови структури и 6.5 млн. членове. Протоколът за сътрудничество предвижда осигуряване на синдикална информация и обучение на български работници във Великобритания, провеждане на мероприятия за повишаване на информираността им относно техните трудови права, за начините за придобиване на необходимия статут за законна заетост, за ползите от това да станат членове на синдикална организация.
В резултат на установените добри партньорски взаимоотношения, нашите партньори от TUC разработиха специален интернет сайт на български език с ръководство Работа във Великобритания: Указания относно правата ви.

Материалът по практичен и синтезиран начин предоставя полезна информация за трудовите права в Обединеното кралство, включително заплащане на труда, почивки, вид договори и условия за синдикално членство.

С информацията, съдържаща се в ръководството, може да се запознаете на: http://www.tuc.org.uk/workingintheuk