От днес, 01 юни 2010 г., работниците и служителите на „Агролеспроект“ ЕООД, членове на КТ „Подкрепа“ са в гражданско неподчинение във връзка с назначаването на Атанас Петков за управител на фирмата.
На общо събрание на колектива на „Агролеспроект“ ЕООД на 31 май 2010 г. бе взето решение за подкрепа на инж. Румен Райков – досегашен управител на фирмата, който провежда разумно, професионално и открито ръководство и развитие на фирмата.
Основният мотив за обявяване на гржданското неподчинение е, че на мястото на инж. Румен Райков е назначен управител без никакъв ценз и опит в горския сектор и човек, непознат за колектива. Нелогичен е целият акт на промяна в ръководството, според протестиращите, при положение, че фирмата е една от малкото държавни фирми, които са в много добро икономическо състояние – контраст на общото лошо икономическо и финансово състояние в национален мащаб. Фирмата е от ключово значение за работата и функционирането на ИАГ и нейните поделения. „Ние вече поехме тежестта на кризата със значително намаление на цените за инвентаризация на горските ресурси. Поехме я с разбиране и отговорност. Но не можем да приемем перспективата, която ни се предлага. Тя е неаргументирана и нелогична. Тя е рискова в личен план за всеки от нас и не е в интерес на държавата и ведомството“, заявяват още работещите във фирмата.
Председателят на Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ Анелия Начева обяви, че протесиращите са блокирали входа на „Агролеспроект“ ЕООД и са решени да не допуснат новия управител до фирмата. Работниците и служителите ще останат в гражданско неподчинение до отстояване на позициите си, заяви още Начева.