След поредица от предупредителни стачки по звена през миналата седмица, от днес, 31 юли 2023 г. работещите в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, членове на КТ „Подкрепа“, започнаха безсрочна ефективна стачка в цялата страна с искания за:

  1. Увеличаване на основните работни заплати с 50%.
  2. Равно възнаграждение за изпълняващите еднакви функции и заемащи еднакви длъжности.
  3. Спазване на сключения КТД.
  4. Назначаване на поне още 200 инспектори за пътен контрол, служители за административно обслужване и такива с юридическо образование.
  5. Осигуряване на качествено работно и униформено облекло на всички работници и служители.
  6. Подобряване условията на труд, обновяване на материалната база и осигуряване на модерно и качествено техническо оборудване.
  7. Актуализиране на неефективната структура на Агенцията, така че инспекторите по контрола да не се налага да пътуват в голяма част от работното време и служителите от един отдел да вършат работата на друг.
  8. Стартиране на преговори за сключване на Споразумение за държавния служител.