На 8 юли 2020 г. в 14,00 г. в хотел „Черно море“ ще бъде открит международен семинар на тема:  „Работещите мигранти в Европа“, който се организира в рамките на проект по програма Еразъм +  на Европейския работнически център EZA. Български партньор и домакин е КТ „Подкрепа“

Проектът има за своя основна задача да предостави платформа за обмен на добри практики и експертни становища относно положението на работещите мигранти, както в посрещащите, така и в изпращащите страни. Същевременно, с него се поставя акцент върху отражението на трудовата миграция върху развитието на регионите, реалните последици от нарастващата мобилност, както и на съществуващите възможности за легална защита на правото на достоен труд. Не на последно място, проектът създава възможност за задълбочаване на сътрудничеството между заинтересованите институции и неправителствени организации в Европейския съюз.

Изпълнителят на проекта – EZA е  една от най-авторитетните международни организации, изповядваща християнски ценности, в която членуват над 80 представителни организации на работещите и университети и центрове за обучения от повече от 30 европейски държави. КТ „Подкрепа“ е пълноправен член на EZA от 2010 г. и национален партньор по проекта. Останалите партньори са синдикални организации и научно-изследователски институти от Португалия, Германия, Естония, Литва и Румъния.

Работната програма на форума предвижда обсъждане на широк кръг въпроси, свързани с необходимостта да се подобри положението на работещите българи в конкретни индустриални  и други сектори, като преработката на месо, селското стопанство, здравеопазването и услугите. Специално внимание е отделено също и на продължаващата емиграция на квалифицирани кадри от България, както и на условията на труд на сезонните работници, които на практика са примери за трудностите при социалната интеграция, за задълбочаващите се неравенства и ограничените синдикални и трудови права на работещите мигранти  в Европа.