На 27 февруари 2015 г. /петък/ от 9.30 ч. в централата на Конфедерация на труда „Подкрепа“ /ул. „Ангел Кънчев“ 2/ президентът на Конфедерацията инж. Димитър Манолов ще открие с встъпително изказване двудневна международна конференция на тема: „Работещи бедни – нови синдикални предизвикателства и политики за излизане от кризата“.

Бедността е голямата язва на българското общество, която по същество ни отдалечава от реалната социална държава. През последното десетилетие България се превърна в страна на работещите бедни, на хора, които дори и да работят, не успяват със заплатите си да покрият основни потребности и да имат достойно съществуване. 170 000 е броят на хората, които работят на минимална работна заплата, което представлява 8% от заетите у нас.
КТ „Подкрепа“ счита, че е наложително да се работи за промяна, като се предприемат действия за насърчаване създаването на достойни работни места, което трябва да стане с участието на всички структури на българското общество и най-вече с активната намеса на социалните партньори. От първостепенна важност е утвърждаването на тристранния модел на социалното сътрудничество във всичките му форми и равнища, засилване на колективното договаряне, международното сътрудничество и обмен на опит и добри практики в борбата с бедността и социалното изключване.

В първия политически панел изказвания ще направят: почетният президент на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, д-р Хасан Адемов /председател на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографска политика/, проф. Лалко Дулевски /председател на ИСС/, Пламен Димитров /президент на КНСБ/, Божидар Данев /председател на БСК/, Васил Велев /председател на АИКБ/, представители на МТСП и АЗ.

Във втория панел на конференцията, организирана от КТ „Подкрепа“ становища относно прилагането на политики към растеж чрез заетост ще дадат българските институции: МТСП, АЗ, Европейска антибедност мрежа /проф. Духомир Минев, председател/, „Солидарна България“ /Ваня Григорова, председател/, Национален съюз на трудово-производителните кооперации /Нико Ников, зам.-председател/.

В третия панел директорът на Института за социални, икономически и синдикални изследвания /ИССИ/ към КТ „Подкрепа“ Олег Чулев ще представи нови синдикални инициативи за преодоляване на стагнацията на доходите и заетостта.

Участие в конференцията ще вземат синдикални лидери и експерти от Румъния и Унгария, които ще представят националните си становища относно възможностите за създаване на качествени и достойни работни места, за постигане на икономически ръст чрез качествена заетост.

Конференцията се организира в рамките на работната програма на Европейския работнически център EZA – най-голямата неправителствена структура, изповядваща християнски национални ценности, в която членуват 70 представителни организации на работещите и центрове за обучение от повече от 25 европейски държави. КТ „Подкрепа“ е пълноправен член на EZA от 2010 г., заедно с полската „Солидарност“, най-големия румънски синдикат „Kартел Алфа“.

Конференцията е открита за представителите на медиите.