На 4 април 2014 г. /петък/ от 9.30 ч. в централата на Конфедерация на труда „Подкрепа“ /ул. „Ангел Кънчев“ 2/ президентът на Конфедерацията д-р Константин Тренчев ще открие двудневна международна конференция на тема: „Работещи бедни – синдикални политики в подкрепа на най-уязвимите на пазара на труда.“

В първия политически панел изказвания ще направят: д-р Хасан Адемов /министър на труда и социалната политика/, Норберт Клайн /директор „Обучение“ на Европейски работнически център EZA/, Силвен Льофевр /заместник-генерален секретар на IndustriAll – Европа/, Димитър Бранков /зам.-председател на БСК/, проф. Лалко Дулевски /председател на ИСС/, д-р Иван Кокалов /вицепрезидент на КНСБ/.

Вече няколко поредни години официалните данни на Евростат съобщават за обезпокоителния факт – повече от 21 % от българите живеят под прага на бедността. Голяма част от тях – около 600 хиляди души, попадат в категорията на работещите бедни. Това са ниско платени работници, наети на пълно работно време, които получават около или по-малко от 400 лв. месечно или са с брутна заплата под 67% от средната за страната, доходи, които не позволяват те да имат достоен жизнен стандарт. Работещите бедни в България са обективна реалност, чието преодоляване представлява сериозно предизвикателство както за управляващите, така и за социалните партньори. КТ „Подкрепа“ счита, че този сериозен проблем може да получи своето разрешение единствено чрез прилагане на подходящи, активни политики за повишаване на доходите и за намаляване на безработицата. Същевременно, тези политики трябва да бъдат допълнени с мерки за съживяване на бизнеса и да подкрепят вътрешното потребление, малкия и среден бизнес, младежите и възрастните работници.

Във форума, организиран от КТ „Подкрепа“ участие ще вземат синдикални лидери и експерти от България, Германия, Полша, Румъния и Франция, които ще обсъдят следните теми:

  • Социална и политика на доходите в България – пътищата за укрепване на социалното партньорство.
  • Синдикалните стратегии и мерки за подобряване качеството на живот и труд на работещите.
  • Добри практики и национален опит за намаляване на работещите бедни.
  • Стратегиите на синдикатите за качествена заетост и икономически растеж, за активна интеграция на пазара на труда.

Конференцията се организира в рамките на работната програма на Европейския работнически център EZA.

EZA е най-голямата неправителствена структура, изповядваща християнски национални ценности, в която членуват 70 представителни организации на работещите и центрове за обучение от повече от 25 европейски държави. КТ „Подкрепа“ е пълноправен член на EZA от 2010 г., заедно с полската „Солидарност“, най-големия румънски синдикат „Kартел Алфа“.

Конференцията е открита за представителите на медиите.