Над 2200 работници и служители от Националния осигурителен институт в цялата страна проведоха едночасова предупредителна стачка.

Исканията на работещите са:

  1. Да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на НОИ (ЦУ и ТП) с не по-малко от 30 /тридесет/ процента;
  2. Увеличените средства да се разходват за нарастване на основните заплати на всички работници и служители на НОИ (ЦУ и ТП) по съгласуван с и одобрен от синдикалните организации на работниците и служителите в НОИ механизъм;
  3. Увеличението на основните заплати да има ретроактивно действие и да влезе в сила от 01.01.2023 г.