Декларация по случай 100-годишнината от създаването на МОТ

Международната конференция на труда, която този година тържествено отбеляза 100- годишнината от създаването на Международната организация на труда прие Декларация за бъдещето на труда. С този акт тя призова в условия на радикално изменяща се глобална икономика и климатични промени, правителствата и работодателите да работят съвместно със синдикатите и да удвоят усилията си за осигуряване на достойни работни места,.

Декларацията призовава членовете на МОТ – правителства, работодателски организации  и синдикати от 187 държави – да вървят напред ръка за ръка, осъществявайки социален диалог, който да осигури:

  • Пълна заетост и качествени работни места чрез търговски, индустриални и секторни политики, които да насърчават достойния труд;
  • Адекватна защита и адекватни минимални възнаграждения (в резултат на колективни преговори), здравословни и безопасни условия на труд;
  • Равенство между половете;
  • Обучение и развитие през целия живот за всички заети;
  • Достъп до всеобхватна и устойчива социална защита;
  • Адекватна защита на личните данни;

МОТ трябва да насочи усилията си към разработване на нов подход към бъдещето на труда, който да постави в центъра индивида, включително и правото му на колективно трудово договаряне.

„Международната организация на труда ни е необходима повече от всякога“, заяви Лука Визентини, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. „В твърде много страни, включително и в Европа, заетостта не е гаранция за добър живот без бедност, защото трудът на твърде много хора не е оценяван по достоен начин.“

„На стогодишнината на МОТ правителствата, работодателските организации и синдикатите приеха тази Декларация за съвместна работа в полза на пълната заетост, достойния труд и правата на работещите. Ние – синдикатите от цяла Европа и по света, ще направим всичко възможно, за да гарантираме тя да се прилага във всички страни и за всички работещи.“

Глобализацията, търговията, липсата на регулации на пазара, дигитализацията и изменението на климата трансформират света на труда изискват нови ефективни действия и правила за постигане на достойни условия на труд за всички.

Ето защо Декларацията за стогодишнината на МОТ е толкова значима и са нужни  постоянни и упорити усилия за нейното прилагане !“