В началото на месец март 2021 г. разписанията на едни от най-дългите линии на релсовия градски транспорт – по линии 20 и 22, бяха интензифизирани така, че почивките на ватманите бяха допълнително редуцирани, а времето за преминаване по маршрута беше скъсено. Това беше направено от Столична община, по предложение на общинския съветник Борис Бонев, като целеше по-добро обслужване на пътниците на столицата.

Последствията обаче се понасят от всички страни. Ватманите покриват финансови санкции при закъснения, натрупват умора и напрежение. За гражданите пътуването е меко казано некомфортно, поради несъобразената с пътната инфраструктура скорост, съществуват и опасности от инциденти при качване и слизане в транспортното средство. Транспортната компания не получава уговореното заплащане за курса, когато разписанието не е спазено.

Работещите в депата изпратиха писмо до Столична община, в което описаха влошените условия на труд и заплахите за всички заинтересовани страни. По инициатива на КТ „Подкрепа“ беше направена среща между няколко десетки работещи в трамвайно депо Искър и общинския съветник Борис Бонев, за да има възможност да се запознае с технически детайли от работния процес, които не позволяват разписанията да бъдат спазени. Срещата беше излъчвана на живо, за да имат възможност и работещи, които в този момент са на смяна, да проследят казаното от техните колеги, позицията на КТ „Подкрепа“ и коментарите на общинския съветник.

На 31 май беше проведен съвет за социално сътрудничество в Столична община със зам.-кмета по транспорта Кристиан Кръстев, представителите на КТ „Подкрепа“ и КНСБ, работодателите в градския транспорт в София. Получихме уверение от представителите на СО, че проблемът ще бъде анализиран от експерти по транспорт, след което същите осъществиха пътувания по продължение на целите маршрути с няколко ватмани, които имаха възможност да посочат конкретните проблеми, непозволяващи разписанията в настоящия им вид да бъдат изпълнени.

Днес, 11 юни 2021 г., на следваща среща в Столична община експертите представиха своето виждане за необходимите промени, а заместник-кметът Кръстев увери представителите на работниците, че те ще бъдат отразени в коригирани разписания. Вследствие на тези промени работата на ватманите следва да бъде облекчена. Системата за сигнализиране, с която се предполагаше, че ще се осигури безпрепятствено преминаване на трамваите през кръстовищата, ще бъде отменена, тъй като е установено, че информацията не постъпва коректно и светофарите не отразяват движението своевременно. След промените в участъка „Гео Милев“-депо Искър ще се прилага стандартна зелена вълна – трамваят ще трябва да изчака, ако на първия светофар попадне на червено, но на всички следващи ще преминава с приоритет. Курсовете ще бъдат коригирани, ще бъдат увеличени до известна степен и законовите почивки.

На срещата беше коментиран и инцидент, случил се с кола на трамвай 22 на кръстовището на бул. Янко Сакъзов и ул. Кракра преди дни. КТ „Подкрепа“ изрази несъгласието си с планираното наказание на дългогодишната работничка, с което трябвало да се покрият щетите. Синдикатът разполага със снимки, които недвусмислено показват износване на релсовия път на мястото. Федерацията на транспортните работници настоя да бъде извършена експертна проверка на случая, за да се изяснят причините, довели до инцидента, който по една случайност не е завършил с ранени граждани. В рамките на дискусията бяха обсъдени и необходимите промени в разписанията на автобусния градски транспорт.

Федерацията на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ смята, че взетите решения са в правилна посока. ФТР благодари на своите представители в градския транспорт, които бяха изключително активни в представянето на проблемите на работното си място; на експерта на СО, който положи усилия да се запознае с реалната фактическа обстановка и да даде препоръки за промяна на разписанията, а зам.-кметът по транспорт да ги приеме. ФТР подчертава, че винаги е била на среща за конструктивен диалог, когато от другата страна среща същото, но основната цел на тези преговори е само и единствено укрепване на правата на транспортните работници.