На 14 октомври 2013 г. от 9.30 ч. в централата на КТ „Подкрепа“, в рамките на работната програма на Европейския работнически център /EZA/, президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще открие двудневна международна конференция на тема: „Разработване на синдикални стратегии за развитие на социални политики чрез използване на европейски възможности за финансиране“.

Своите приветствия към участниците в конференцията ще поднесат: д-р Хасан Адемов /министър на труда и социалната политика/, г-н Барто Пронк /президент на EZA/, г-н Пламен Димитров /президент на КНСБ/, г-н Димитър Бранков /вицепрезидент на БСК/.

Форумът си поставя за задача да направи преценка и да обмени опит относно работата с Европейския социален фонд /ЕСФ/ от гл. т. на синдикалните организации във връзка с подготовката на проекти и необходимостта от сътрудничество с различни заинтересовани страни, както и да очертае основните насоки за бъдещата работа с ЕСФ.

Европейският социален фонд (ЕСФ) през периода 2007-2013 г. инвестира приблизително 75 милиарда евро в рамките на Европейския съюз. Тези средства се допълват с още 50 милиарда евро, предоставяни чрез национално публично финансиране. В резултат, според Европейската Комисия, повече от 70 милиона души са се възползвали от мерки, осъществявани с подкрепата на ЕСФ.

Сред основните приоритети на ЕСФ са: подобряване адаптивността на работниците чрез придобиване на нови умения, на достъпа до заетост чрез професионално обучение и учене през целия живот, за по-ефективно социално включване и адекватно професионално и личностно развитие.

В момента институциите на ЕС анализират работата на ЕСФ за периода 2007 – 2013 г. и обсъждат насоките на следващия програмен период на ЕСФ 2014 – 2020 г.

В конференцията ще участват синдикални лидери и експерти от България, Португалия, Германия, Унгария, Литва, Словения и Румъния, които съгласно работната програма ще обсъдят проблемите и обменят опит по следните теми:

  • Позицията на синдикалните организации от различни страни относно опита им при работата с ЕСФ за периода 2007-2013 г.
  • Предложения за препоръки към бъдещата рамка на ЕСФ от гл. т. на Европейския парламент.
  • Очакванията към бъдещата рамка на ЕСФ от гл. т. на синдикалните организации.

Бъдещето на ЕСФ и приносът на организациите на работниците.

Европейският работнически център /EZA/ е най-голямата неправителствена структура, изповядваща християнски национални ценности, в която членуват 70 представителни организации на работещите и центрове за обучение от повече от 25 европейски държави. КТ „Подкрепа“ е пълноправен член на EZA от 2010 г., заедно с полската Солидарност, най-големият румънски синдикат „Kартел Алфа“.

Конференцията е открита за представителите на медиите.