Речта относно Състоянието на Европейския съюз или SOTEU, е годишната реч, отправяна от председателя на Европейската комисия пред пленарната сесия на Европейския парламент през септември.

Синдикатите призоваха председателя на Европейската комисия да се справи с нарастващата „извънредна ситуация в областта на социалната справедливост“ в Европа преди нейното обръщение за състоянието на Съюза.

В писмо до Урсула фон дер Лайен, Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) подчертава как работещите са видели, че покупателната им способност се срива в същото време, когато корпоративните печалби и дивиденти нарастват стремглаво.

Разплащанията към акционерите са се увеличили с 10 % през второто тримесечие на тази година, според данни, публикувани този месец. Това следва увеличението от 14 % през 2022 г. За разлика от това, средните заплати са нараснали с 4 на сто миналата година на фона на 10 на сто инфлация, движена основно от ръста на корпоративните печалби.

 

Ръст на номиналната компенсация на служител за 2022

 

Инфлация за 2022  Растеж на дивидентите за 2022
Общо за ЕС 4.4 10.4 14
Белгия 6.4 10.2 11.7
Дания 3.3 9.6 117.8
Германия 4.3 9.6 33.5
Испания 2.9 5.5 17.8
Франция 4.6 6.7 26.2
Нидерландия 3.3 11.0 15.7
Австрия 4.1 10.5 26.3

Данните за ЕС са от Евростат.

Националните данни са от Janus Henderson Dividend Index.

 

EКП призовава председателя на Европейската комисия да включи следните ангажименти в своето обръщение:

  • Подкрепа за колективно договаряне като най-добрия начин за възстановяване на баланса между работещите и управляващите органи, като се гарантира, че само компаниите, които определят заплащането и условията в преговорите със синдикатите, могат да получават публични средства – най-малко 1 млрд. евро от фондовете на ЕС бяха дадени на компании, които са нарушили права на работещите през последното десетилетие.

 

  • Увеличаване на инвестициите и гарантиране, че парите се използват в обществен интерес като се поставят социални условия за използването на фондовете на ЕС (като Индустриалния план за Зелената сделка); при това да се стимулира създаването на качествени работни места, а не просто по-високи дивиденти – ЕС досега не успя да се справи със социалните условия като съпоставка със Закона за намаляване на инфлацията в Съединените щати.

 

  • Отхвърляне връщането към строгите икономии чрез изменение на новите правила за икономическо управление, които ще влязат в сила през януари 2024 г., за да се гарантира, че позволяват инвестиции в обществени услуги, създаване на качествени работни места и справедлив преход към зелена икономика – настоящите правила ще изискват от държавите-членки да орежат 45 млрд. само през следващата година.

 

Според ЕКП и като препоръка към председателя на Европейската комисия, синдикатите заявяват, че е време да бъде прокаран път към една ребалансирана европейска икономика, която поставя хората и планетата на първо място. Атаките срещу синдикализма трябва да спрат. Това е създало извънредна ситуация в областта на социалната справедливост в Европа и няма време за губене. Европейският съюз продължава да страда от социални и икономически рани, нанесени преди десетилетие и половина.

ЕКП вярва, че статуквото не работи и е необходима промяна. Работещите не получават справедлива сделка, те не получават своя справедлив дял – вместо това са изправени пред криза на разходите за живот, както и призиви за ограничаване на заплатите.  Алчността е причинена от печалбите на главните изпълнителни директори и корпоративните политики.

ЕКП заявява открито, че е необходим силен отговор, основан на европейския социален модел. Това е призив – речта за състоянието на Съюза да признае неотложната необходимост да се гарантират инвестиции в нови възможности и качествени работни места; подобрени условия на труд и живот; по-високо заплащане и висококачествени обществени услуги; както и подкрепа за колективното договаряне, за да се постави по-справедлива основа за нашата икономика и обществото. Всички тези фактори са от първостепенно значение за защитата и укрепването на демокрацията с оглед на европейските избори.