Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент и избори за местни органи на самоуправление, Конфедеративният съвет на КТ „Подкрепа“ реши:
1.Призовава всички членове на КТ „Подкрепа“ да упражнят своето свободно право на глас, завоювано преди 22 години. Нещо повече, активно да агитират колебаещите се и нежелаещи да гласуват да упражнят това свое право, защото това е цивилизованият начин за формиране на управлението в развитите демократични общества.
2.Предвид обстоятеството, че по места ръководствата на синдикалните организации са запознати много по-добре с личните качества на кандидатите, дава мандат на всички тези ръководства да организират срещи и да подкрепят съответния кандидат в рамките на закона.
3.Възлага на Изпълнителния съвет да организира дебат на най-изявените и най-рейтинговите кандидати за президент и вицепрезидент по начин и форма, характерна за дебатите в развитите демокрации /САЩ и др./.

За КС на КТ „Подкрепа“
Д-р Константин Тренчев