На днешната среща в КТ „Подкрепа“ между Националните стачни комитети на КТ „Подкрепа“ и КНСБ и Лекарския съюз се взе решение за създаване на Национален щаб за организиране на протестните действия в страната.
Протестните действия са провокирани от неадекватните и непоследователни действия на управляващите по отношение на финансирането и евентуалната реформа в системата на здравеопазването.
Нарушава се правото на българските граждани за своевременен достъп до качествени здравни и медицински грижи. Нарушава се и трудовото законодателство за работещите в лечебните заведения.
Нашите искания са :
1. Да се осигури в момента адекватно финансиране на системата на здравеопазването.
2. Да се заплатят в срок от един месец сумите, които Националната здравно осигурителна каса дължи по извършените дейности.
3. Да се заплатят в срок от един месец сумите, които Министерство на здравеопазването дължи по извършени дейности.
4. Да се потърси обяснение и отговорност за неизаплащането на лечебните заведения за извършените дейности от страна на Националната здравноосигурителна каса от представителите на Министерство на здравеопазването в Надзорния съвет на НЗОК.
5. Да се съобщи , в какви решения за определяне на делегирани бюджети и заплащане на лечебните заведения са участвали представители на Министерство на здравеопазването в Надзорния съвет на НЗОК и какво е било тяхното становище.
6. Да се осигури адекватен бюджет за системата на здравеопазването за 2011 година.