„Нощният труд е признат рисков фактор за здравето на работещите и безопасността на труда“, заяви доц. Вангелова по време на кръглата маса „За достойни условия и заплащане на нощния труд и предотвратяване на последствията от него“, организирана от КТ „Подкрепа“, съвместно с Фондация „Фридрих Еберт“ на 20 юни 2018 г.

Сред основните изводи, които доц. Вангелова представи са:

  • Ограничаване на нощния труд;
  • Организация на сменните режими на работа в съответствие с ергономичните препоръки;
  • Добри условия и организация на труд;
  • Осигуряване на трудовомедицинско обслужване на работещите;
  • Информиране и обучение на сменните работници;
  • Промоция на здравето на работното място;
  • Компенсаторни механизми, по-скоро интервенционни, отколкото монетарни компенсации.

С цялата презентация, можете да се запознаете ТУК