След като фирма Кимимпекс-търговия и лизинг ООД, позната като 2 be, стана част от БТК АД, Национална федерация „Съобщения“ на КТ „Подкрепа“ представи списък на ръководството на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“, като начална стъпка към социален диалог и договаряне.
На следващия ден (на 10 юни 2009 г.) Ръководството на БТК АД прекрати трудовите правоотношния на всички, посочени в списъка синдикални лидери.
Това е акт на разправа със синдикалисти и е грубо погазване на човешки, трудови и синдикални права.
КТ „Подкрепа“ и Федерация „Съобщения“ категорично се обявяват срещу подобно погазване на правото на сдружаване и синдикална дейност. Недопустимо е такова грубо пренебрегване на законите, институциите и синдикатите. Тази груба интервенция дава грешна посока на европейското бъдеще на България, черна практика в индустриалните отношения, отрицателен пример за корпоративна социална отговорност и унищожаване на принципите на диалога и партньорството. За това ние настояваме за спешна намеса от всички институции.
Ще употребим всички възможни средства за защита на правата на уволнените синдикалисти и възстановяване на Справедливостта и Закона.