Днес, 06 ноември 2013 г., в сградата на КТ „Подкрепа“ се проведе среща на д-р Константин Тренчев и членове на Изпълнителния съвет на Конфедерацията с представители на Националния щаб на „Ранобудните студенти“ от СУ „Св. Кл. Охридски“. По време на срещата протестиращите студенти представиха 6-те основни искания от изготвената от тях декларация. Д-р Константин Тренчев изрази симпатията си към младите студенти, които символизират промяната. Двете страни заявиха своята готовност да продължат съвместното си бъдещо сътрудничество.