На 7 ноември 2014 г. д-р Константин Тренчев и членове на Изпълнителния съвет проведоха работна среща с високопоставена китайска синдикална делегация ACFTU. Това е делегацията от най-висок ранг, която е идвала в България от страна на 237 млн. китайски синдикат, водена от г-н Ли Шининг – първи вицепрезидент и национален секретар на ACFTU. По време на срещата се обсъдиха: проблеми по защитата на правата и интересите на работещите в двете страни; специфика на работещите в свободните индустриални зони в Китай; проблеми, свързани с работещите мигранти; както и тенденции в международното синдикално движение.