На 12 май 2016 г. от 10.00 ч. в министерство на транспорта ще се проведе среща на президентите на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов и на КНСБ Пламен Димитров, ръководствата на съответните транспортни федерации на двата синдиката с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Срещата е по възлагане от премиера по повод проблемите около приватизацията на БДЖ „Товарни превози” ЕООД.

КТ „Подкрепа” и нейната Федерация на транспортните работници са изготвили просторен анализ, според който по-нататъшното оздравяване на БДЖ „Товарни превози” е необходимо и възможно. От друга страна, приватизацията на предприятието е в практическа невъзможност поради задълженията му към голям брой кредитори.

По време на срещата КТ „Подкрепа” ще предложи мерки, които елиминират възможността от големи съкращения на персонала, с оглед пренасочването на работниците и служителите заедно с дейността, в която те в момента работят към съответните предприятия от системата на транспорта, които да ги поемат в бъдеще.

Спекулациите за споменаване на съкращения на хиляди служители, считаме за недобронамерени и целящи защитата на конкретен търговски интерес в този процес.