Днес, 26 август 2022 г., ръководството на Федерацията на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ в лицето на председателя Иван Кирилов и зам.-председателя Стефка Байчева, с участието на икономическия съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова, проведе среща със зам.-министъра на транспорта и съобщенията Красимир Папукчийски. Тема на разговора бяха множеството наболели въпроси в БДЖ – лоши условия на труд и почивка, неодобрени все още план-сметки за извършване на социални разходи в предприятията, необходимостта да се извърши актуализация на заплатите и пр. Особен акцент беше поставен върху неизплатените средства за храна по Наредба 11.
Г-н Папукчийски посочи какви дейности и проверки се извършват към момента. Обсъдени бяха причините за дефицит на резервни части, недопустимо забавяне на ремонтни дейности, закриване на линии, закъснения на влакове. Една от най-спешните за решаване задачи е осигуряването на стабилни столове за машинистите, които отдавна не отговарят на минимални изисквания за безопасност.
Представителите на КТ “Подкрепа” получиха уверение, че средствата за храна в БДЖ „Товарни превози“ за 2021 г. ще бъдат изплатени до края на настоящата година, а за 2022 г. вече е започната процедура по осигуряването им, като това ще се случи през 2023 г. Ще бъдат извършени ремонти в депата и местата за почивка. На нарочна среща в следващите дни ще бъдат обсъдени възможностите за актуализация на трудовите възнаграждения съобразно финансовите възможности на предприятията.
Въпреки краткия хоризонт на работа на служебното правителство, ФТР „Подкрепа“ смята, че част от проблемите могат да бъдат решени в обозрим срок, а за останалите следва да бъдат заложени планове и финансови средства, така че те да бъдат приложени от евентуално ново редовно правителство. Защото БДЖ е основният национален, публичен железопътен превозвач както на хора, така и на товари и отговорността за неговата устойчивост не може да бъде поставена на пауза, без значение през какви политически турбуленции преминава нашето общество.