На 7 октомври отбелязваме Световния ден за достоен труд. Изминалата година беше изключително тежка и повече от 200 милиона работни места бяха изгубени поради пандемията, допълнително сто милиона все още са в риск и много хора просто отпадат от пазара на труда. В България, въпреки положените усилия неравенствата продължават да се задълбочават, положението на около 500 000 заети на минимална заплата -т.н. „работещи бедни“ се влошава, докато цените на стоките от първа необходимост и комуналните услуги нарастват.

Ние се присъединяваме към гласа на нашите братски организации по целия свят и призоваваме правителството да разработи ефикасни планове за повишавате на жизнения стандарт на българските работници и служители – за достойна заетост, ускорено преодоляване на енергийната бедност, в подкрепа на реалната конвергенция в останалите страни-членки на ЕС!

Ние призоваваме за открит и коректен диалог между правителството и социалните партньори, за да договорим и проведем национални политики, които не само да съхранят работните места, но и да гарантират реално повишаване на жизнения стандарт на работещите.

По повод Световния ден за достоен труд, Шаран Бъроу, генерален секретар на МКП, заяви:

„Политиките за пълна заетост трябва да заемат централно място в действията за възстановяване от пандемията COVID-19. Само така ще може да се осигури устойчивост. Работа и права за всички, включително: стриктно спазване на работното време, достойни минимални заплати, осигурена безопасност на работното място. Единствено подобни, устойчиви и благоприятни работни места ще осигурят бързо и трайно възстановяване от пандемията и  устойчиво бъдеще за света.“