Уважаеми г-н Пеканов,

Служебното правителство пое ангажимент за промяна в Националния план за възстановяване и устойчивост, касаеща ангажимента за намаляването на емисиите от въглероден двуокис с 40% спрямо 2019 г.

Към настоящия момент нямаме информация относно предприетите мерки за промяната му. Промяната е жизненоважна за комплекса „Марица-изток“, тъй като е свързана с намаляването на производството на електрическа енергия от въглища. Това застрашава сигурността на работните ни места и създава социално напрежение, което много скоро ще ескалира в протести.

В тази връзка настояваме за публична среща в гр. Раднево, сградата на „Мини Марица-изток“ ЕАД на 01.11 или 02.11.2022 г.

Председател на СМФ „Подкрепа“:
Инж. Вл. Топалов