Нa 25 ноември 2020 г. Синдикат „Висше образование“- КТ „Подкрепа“, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, Съветът на Ректорите на висшите училища в Р България и Министерство на образованието и науката, представлявано от министър Красимир Вълчев, подписаха споразумение относно оптимизиране на работната заплата във висшите училища.

Споразумението е първо по рода си и е „своеобразен браншов колективен трудов договор“ за висшето образование. В него са заложени по-високи размери на възнагражденията за академичните длъжности в държавните висши училища и оптимизиране структурата на академичния състав.

Считано от 01.01.2021 г. началните размери на основната работна заплата за академичните длъжности от научно-преподавателския състав, трябва да достигнат следните нива:

  • За „асистент“ – 1300 лв.;
  • За „главен асистент“ – 1400 лв.;
  • За „доцент“ – 1500 лв.;
  • За „професор“ – 1600 лв.

Считано от 01.01.2021 г. началните размери на основните работни заплати за длъжностите на нехабилитираните лица, на които се възлага само преподавателска дейност да достигнат следните нива:

  • За „преподавател“ – 1260 лв.;
  • За „старши преподавател“ – 1350 лв.

Увеличението в основната работна заплата на „асистент“ и „главен асистент“ е стъпка във вярната посока за провежданите реформи в областта на висшето образование през 2021 г. Споразумението има за цел да осигури възможност за развитие на академичния състав, като се създадат еднакви правила за ефективно и ефикасно използване на допълнително предвидените финансови средства за държавните висши училища.

Цялото споразумение може да прочетете ТУК.