Синдикат на административните служители „Подкрепа“ и Министерство на правосъдието сключиха споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения за държавните служители, членове на синдиката със срок на действие 2 години.

Двустранният документ цели да гарантира социална сигурност, конструктивно партньорство, да предотврати конфликти и да регламентира по-благоприятни условия за осъществяване на служебните правоотношения на държавните служители в Министерството на правосъдието.

При подписването на споразумението министърът на правосъдието Крум Зарков обърна внимание, че служителите трябва да се чувстват защитени и оценени, да срещат справедливо и обективно отношение към тяхната работа.

Представителите на КТ „Подкрепа“, в лицето на Кремена Атанасова, Ваня Григорова и Цветанка Дишлийска изразиха и удовлетворението си от бързия процес на подготвяне на документацията и колегиалността по време на преговорите и от своя страна декларираха готовност за съдействие по всички въпроси, касаещи както работниците и служителите в Министерство на правосъдието, така и всички работещи в държавната администрация.

На официалната среща между двете страни министър Зарков подчерта важността от публичната защита на социалните права на държавните служители и добави, че  споразумението е рамка, а изпълнението зависи от хората.

„Социалният диалог е „мисия възможна“ за Министерството на правосъдието, а споразумението е начало, което ще градим във времето“, коментираха от синдиката.

Поздравяваме Цветанка Дишлийска – председател на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в министерството и й пожелаваме много успехи!

Вижте Споразумението