„Подобряване на координацията и създаване на капацитет за провеждане на ефективна политика по интеграция“,Договор BG EIF 2013/01-05.02
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.

Синдикат образование към КТ „Подкрепа“ представи на пресконференция резултатите от дейностите и постигнатите цели по проект „Подобряване на координацията и създаване на капацитет за провеждане на ефективна политика по интеграция“, Договор BG EIF 2013/01-05.02. Пресконференцията се състоя на 11 юни 2015 г. от 10.00 ч. в зала на частно училище Дружба с адрес : гр. София, жк Обеля 2, ул.106, 3.

Основни теми:
-Представяне на основната цел на проекта – разширяване и подобряване на механизмите за координация сред участниците в процеса на интеграция с цел подобряване на изпълнението, координацията и междукултурна компетентност по осъществяването на интеграцията на имигранти;
-Представяне на резултати от дейностите по проекта;
-Резултати от проведено информационно проучване за нуждите и процесите на комуникация между заинтересованите страни в процеса на интеграция и обсъждане им между заинтересованите страни;
-Проведени 4 дискусионни семинара подпомагащи изграждането на капацитет сред целевите групи и заинтересованите страни с участието на 140 лица, представители на целевата група и обобщаване на резултатите от семинарите;
-Представяне на добри практики, тенденции и проблеми в работата на институциите, организациите, гражданското общество и имигрантските общности;
-Формулиране на общи политики, мерки и добри практики, насочени към подобряване на интеграционните процеси;
-Изработване на електронен банер към страницата на СО към КТ „Подкрепа“- www.podkrepa-obrazovanie.com/bg/;
-Изработване на 1 бр. мобилен трансперант на проекта;
-Изработване на 200 броя информационни брошури.

Реализацията на проекта тече шест месеца. Постигнатите резултатите от проекта допринасят да се надгради капацитета за работа по въпросите за интеграцията на имигранти сред представителите на отговорните институции за интеграционния процес. Така се подобряват механизмите за координация сред ключовите участници в процеса на интеграция на ГТД. Подобрява се общото състояние и политиката по интеграция на имигранти /ГТД/ в национален мащаб.