Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ за пореден път предлага на МОН да отпадне държавното външно оценяване след 4 клас. Този тест, според нашето изследване, е неефективен, манипулативен и стресира ненужно учениците, които са решили да се явят на него. Не е завършек на етап, защото четвъртокласниците, които не са се явили на теста, могат безусловно да преминат в следващия клас, а тези, които са се осмелили да се подложат на изпит, са помогнали единствено МОН да направи статистическия анализ на успеваемостта. Оценките от тестовете не се вземат под внимание при продължаване на следващия етап от образованието на учениците.
За поредна година в тестовете има грешки, напр. в теста по Български език при определяне на числителното бройно име; редовете за диктовката са били недостатъчни, което допълнително е стресирало учениците. Трудността на тестовете е съобразена с трудно усвояващите учебното съдържание ученици и учениците роми.
Всички видове паралелни оценявания, които МОН иновира, са порочни, вредни и рушат авторитета на учителя и вековните традиции на българското училище. Най-точното мерило за успеваемостта в училище това са традиционните оценки – текущи, срочни и годишни, дадени от учителите за работата на учениците.
Очакваме МОН да преосмисли и отмени държавното външно оценяване в 4 клас в интерес на здравето и психиката на децата, за да се избегне ненужният стрес на учениците и излишното претоварване на капацитета на образователната система.