Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ предложи на МОН дните 21 и 25 май да бъдат неучебни, с цел по-добра организация на държавното външно оценяване, матурите и честванията послучай 24 май – Ден на българската писменост и култура.
Работещите в системата учебни заведения и регионални инспекторати са натоварени с организацията на традиционните вече „две в едно“ матури и външни оценявания, но много трудна би била организацията в учебните заведения с двусменен режим на организация на учебно-възпитателния процес.
Денят 21 май е между две външни оценявания и безкрайно трудно би било за учителите и администрацията да създадат добрата организация за провеждането им. Огромна част от учебните заведения в България са на двусменен режим на учебно-възпитателния процес. Родителите и учениците са притеснени за това как учениците, които са втора смяна и свършват занятия в 19.00 часа на 22 май, ще бъдат готови и мобилизирани за теста рано на следващата сутрин. Още по-трудно би било създаването на организация от директорите на училищата за деня 22 май, при условие че учителите и администрацията са работили до 20.00 часа предишния ден. Доста учебни звена са решили да ползват спортния си празник на този ден, но твърде много от тях са го използвали вече по-рано.
На 24 май повечето български учители ще бъдат ангажирани в организирането на мероприятия, свързани с честването на празника. В този връзка вече десетилетна традиция е денят 25 май да бъде неучебен, като своеобразна компенсация за заетостта на учителите и учениците на 24 май, който е национален празник.
За предотвратяване на хаоса в системата Синдикат „Образование“ очаква министърът на образованието проф. Танев да приеме разумното предложение на Синдиката.