Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ заявява, че педагогическите специалисти, работещи в системата на „Средното образование“, извършват огромно количество извънреден труд, но в повечето случаи той не се отчита и заплаща от работодателите на учебни заведения.
В независими изследвания на двете конфедерации за работната седмица на учителя, резултатите показаха над 60 часа седмична натовареност на учители, като голяма част от дейностите представляват извънреден труд съгласно Кодекса на труда: „…извън установеното за служителя работно време“.
Безспорно работещите учители в детските учебни заведения упражняват повече и почесто извънреден труд.
Честа практика е при отсъствие на учител в детска градина, работещата в същата смяна учителка да поеме групата отсъстващата. Това е „нормална“ ситуация, като този извънреден труд не се обявява от директора, не се регистрира в „Инспекция по труда“ и не се заплаща. Това е порочна традиция от десетилетия, наречена „Отработване на отпуски“.
Друг често срещан случай е работа на официални празници, без спазване на процедурата по Кодекса на труда, без обявяване в „Инспекция по труда“ и разбира се без заплащане.
Друга традиция е работата в почивни /съботни или неделни/ дни за училищни празници, олимпиади или състезания, пак без обявяване на процедура за извънреден труд.
Масова практика е натискът на директорите в училищата при екскурзии и лагери отново да не се заплаща извънреден труд.
Извънреден е и трудът, когато учителите, във времето за самоподготовка, се занимават с административна работа, нямаща връзка с пряката им преподавателска дейност, като обработка на статистически данни; справки, поискани от регионалните инспекторати, общинска администрация или Министерство на образванието, а самоподготовката за следващия ден, оформя работен ден в рамките на 10-11 часа. Тези административни дейности не се обявяват в „Инспекция по труда“ и не се заплащат, с което директорите отново нарушават Кодекса на труда, където ясно се казва, че извънредният труд се заплаща в увеличени размери, а също така не е постановено, че той може да се овъзмездява с почивни дни.
От казаното следва, че българският учител отново е в една много неблагоприятна ситуация на огромно натоварване с извънреден труд, който, за съжаление, е в сивата икономика – рядко се очита и заплаща.
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ категорично отхвърля така уредената порочна схема за полагане на извънреден труд, която е практика в учебните звена и ще предложи мерки против незаконосъобразно положения труд от учителите. Ние ще настояваме и изискваме нулева толерантност при откриване на такива закононарушения на КТ от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.