Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ провери ситуацията с платения отпуск на педагогическите специалисти в детските градини. Много от учителите ще останат без платен отпуск следващите три месеца поради намаления капацитет на детските образователни институции, вследствие последиците от пандемията. При тази ситуация учителите ще бъдат принудени да излязат в неплатен отпуск, а някои от тях няма да се върнат в образователната система.

Затова е необходимо кметовете на общини да откликнат на призива на Синдикат „Образование“ и да договорят допълнителен платен отпуск заради сложната обстановка с извънредните ситуации.

Синдикат „Образование“ ще напише писмо-призив към кметовете на общини за активизиране на социалния диалог и запазване на детските учители с договаряне на допълнителен платен отпуск между 10 и 20 дни. Нека припомним, че 75% от детските учители бяха лишени от авторитетното плащане за 24 май, а други я получиха в силно редуциран размер.

Синдикат „Образование“ ще отправи пореден призив към МОН за договаряне на 10 дни платен годишен отпуск на педагогическите специалисти в предучилищната степен.

Кметът на град Пловдив, Здравко Димитров, първи откликна на призива на КТ „Подкрепа“ и подписа заедно със регионалните структури на синдикатите допълнителен платен отпуск за учителите в детските градини.

По повод на електронното обучение в предучилищната и начална степен на учениците до 4 клас, Синдикат „Образование“ е убеден, че електронното обучение няма почва поради възрастовите особености на деца и ученици и специалните образователни приоритети в тези степени. Начален етап на българската образователна система, структуриран във формата бърза писта от 1 до 4 клас, генерира огромни образователни дефицити, които външното оценяване в четвърти клас не може да компенсира. Затова е необходимо премахване на НВО в 4 клас и повтаряне на клас при непокриване на минимум от социализация и възпитание в целия начален етап.

МОН разхлабва мерките като разреши и на карантинираните ученици да се явят на НВО, като засега набляга на дезинфекция и социална дистанция. Маските остават препоръчителни. Това е послание към началото на следващата учебна година в редовна организация.

Квесторите, изпитните комисии и директорите ще получат по 80 лв. бонус риск. Нека не забравяме, че по традиция пътните разходи на учители и директори до образователната институция са за тяхна сметка.

Синдикатът приема като правилно стратегическо решение образователната политика за електронно обучение и оценя като много успешна завършващата дистанционна организация на учебния процес. Не е имало опасност за учебната година, защото бихме могли, като  някои щати в САЩ и Канада и други страни, да признаем учебната година без никакви занятия. Но това би лишило всички участници в образователната система от безценен урок, който ще ни води в бъдещето. Въпреки несъвършенствата в организацията, българското общество дължи огромни адмирации към героите на дистанционното обучение – хилядите учители, директори и служители, които отлично се справиха и показаха, че образованието може да бъде водещо при извънредни ситуации.

Синдикат „Образование“ категорично не приема непрофесионалните и политизирани позиции на членове на БСП за дистанционното обучение, изказани в българския парламент и припомня на проф. Иво Христов, че и в най-трудните за България години след Освобождението, образованието не се е използвало за дребни политически сметки, а е било обединяващо!

 

Д-р Юлиян Петров
Председател на СО „Подкрепа“