Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ бе домакин на четвъртата международна партньорска среща по проект SpicE, изпълняван от консорциум от 11 публични и частни организации от Гърция, Кипър, Испания и България.

Международната среща се проведе на 11 и 12 април 2024 г. В срещата взеха участие 23 представители на партньорските организации. Международната среща откри д-р Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“. Специален гост на срещата бе Грета Ганчева, директор Дирекция „Приобщаващо образование“, МОН. На 12 април се проведе посещение от международната делегация на 81 СУ „Виктор Юго“, където бяха споделени добри практики, полезни ресурси за работа с деца със специални образователни потребности, вдъхновяващи примери и успешни истории. Бяха презентирани педагогически методи, техники и средства за положително въздействие и подпомагане развитието на децата чрез прилагане на холистичен подход.

Проект SpicE има за цел да подобри способността на учителите в начална образователна степен да прилагат ефективни STEAM методи на преподаване в помощ на учениците с умерени обучителни трудности в риск от образователно и социално изключване. В рамките на проекта се разработва STEAM Рамка за компетенции и Образователна програма, която ще бъде пилотирана и оценена в четирите страни, партньори по проекта.

Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, договор № 101056159 — SpicE— ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA и с продължителност три години.