Синдикат „Образование“ организира дебат в рамките на Националния си синдикален съвет на тема: „Важните национални образователни политики и социалният диалог“. В дебата участваха президента на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов, министъра на МОН проф. Сашо Пенов, неговият началник кабинет г-н Димитър Здравков и съветник г-н Еленко Начев. Президентът Манолов очерта важността на диалога в съвременния свят и подчерта, че КТ „Подкрепа“ винаги е бил коректният, принципен, но и безкрайно категоричен партньор в националния социален диалог през последните 30 години. Лидерът на КТ „Подкрепа“ акцентира, че фундаментален дефицит на българската образователна система е дефицитът на възпитание, липсата на уважение към учителя, липсата на лостове за неговото формиране, което води до създаване на общество, без истински духовни ценности, общество, което не зачита институциите и демокрацията.

Д-р Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ откри дебата с мисълта на Конфуций: „Който постига новото, грижейки се за старото, той може да бъде учител.“  Той начерта основните акценти в него:

  • Основните национални образователни приоритети и механизъм на тяхното определяне – има ли партиен привкус в приоритетите, определени от МОН, и защо често контрастират с приоритетите на учителските синдикати?
  • Приоритетът образование, обединяващ партийните страсти от векове, традиция, която в момента трудно се усеща?
  • Политиките в образованието – роля на учители и преподаватели в тяхното формиране, и защо думата политика в България е „мръсна“ дума?
  • Учителите са деполитизирани от десетилетия, защо постоянно им се размахва пръст за дистанциране от политически дейности? Защо в последния парламент, нямаше учители?
  • Защо учителската професия не стана по-желана с последното увеличението от 5%?
  • Ще се превърне ли грижата за учителя във важен образователен приоритет?
  • Как да решаваме проблеми в образователната система – с политически реваншизъм или с търсене на национален консенсус?
  • Как МОН ще се справи със собствените си проблеми, като проблемът НЕИСПУО, като грешки на МОН и динамика, лишена от професионализъм, брутално затлачване на нормативната база в образователната система с нормативна база и документация, често лишена от смисъл и освободена от обем?
  • Що е Диалог и има ли почва в образователната система, защото в последната година, при управлението Продължаване на промяната, много образователни политици не знаеха значението на тази дума?
  • Учителските синдикати – неприятният коректив или трасьор на образователни политики?

Служебният образователен министър проф. Пенов заяви, че българският учител трябва да бъде неприкосновен, защитен, да знае своите права и да е смел при отстояването им, което е и основен приоритет на Синдикат „Образование“. Министърът заяви: „Няма учител, който да учи своите ученици на нещо лошо или на агресия. Да си учител е призвание и трудно може да се измерят резултатите от труда с трудово възнаграждение. Обществото разчита на учителите да възпитават поколения, които да възпроизведат добри модели в обществото.“

Според министъра за правителството приоритетът образование трябва да бъде безспорен, защото от това зависи необходимото обезпечаване на училищата и детските градини за предстоящия зимен период, като проф. Пенов изрази увереност, че няма да се стигне до затваряне на образователни институции, поради недостиг на финансови средства или енергийни източници.

Проф. Пенов коментира и спряната Наредба 16 за конкурсите за училищни директори. По думите му оспорването на определението на ВАС от страна на МОН е щяло да даде възможност да се проведат конкурси, за които в последствие да се смята, че са укорими. Министърът заяви, че след като приключат процедурите на ВАС, ще върне наредбата за обсъждане и ремонт в отрасловия съвет. Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Петров реплекира, че синдикатите трябва да участват в комисиите за назначаване на директори на образователни институции, а участието на представители на обществения съвет е непрофесионално и обидно за бъдещите директори, и трябва да бъдат категорично отстранени от комисиите.

По отношение на деполотизацията в образователната система, министърът заяви, че никога не е имал съмнение в политическата лоялност на българския учител, както и че учители и директори нямат юридическа пречка да участват в политическия живот и политическите партии.

По отношение на грешките на МОН и бруталния хаос при въвеждането на платформата НЕИСПУО, проф. Пенов призова за търпение и заяви, че няма да се търси вина в никой от участниците в тази процеси. Министърът успокои учители и директори, които въвеждат данни в НЕИСПУО и електронните дневници на „Школо“ и „Админ+“, че сроковете са символични и няма да има порицан или наказан нито един учител или директор заради забавени срокове, дори това да продължи до края на годината.

КТ „Подкрепа“ пое гаранцията да иска оставки на всеки служител от РУО и МОН, ако се държи невъзпитано или не съдейства на педагогическите специалисти или се опитват да налага неосъществими срокове или административни санкции.

Новият КТД ще бъде подписан в необходимия срок, който е трасиран до действието на стария, а именно 26.11.2022г. В понеделник, 12.10.2022, започват процедурите за приемане на изготвения вече проект на трите учителски синдиката.

В дебата участваха синдикалните лидери от 36 български града, които зададоха въпроси и направиха важни предложения на екипа на министър Пенов. Дебатът завърши със заявена взаимна надежда и вяра в силата на социалния диалог, като мост към решаването на всички проблеми в системата и по-важно, като генератор на образователни политики.