Синдикат „Образование“ – „Подкрепа“ е обезпокоен от повишеното преекспониране и нагнетяване на общественото напрежение по отношение организацията и провеждането на приемните изпити след 7 клас и матурите. За поредна година в подготовката на тези важни за учениците изпити доминира демагогията, политиканстването и ненужни полицейски похвати в технологията на провеждането им.

Синдикатът категорично не одобрява обидното отношение към учители и директори като към непрофесионалисти и тяхното третиране като виновни по презумпция за пробойните в изпитния процес. Нека припомним, че учители и директори ще бъдат обискирани и ще им се изземва мобилната техника заради страх от изтичане на информация. Но някак в цялата тази суетня забравяме, че резултатите на учениците през последните 10 години традиционно стават все по-лоши. Драконовските мерки и полицейщината няма да генерират мотивация и изграждане на духовна ценностна система у учениците. Надхитрянето на системата за тях, често със съдействието на техните родители, се превръща в ценност. Необяснимо защо образователната система не иска да се справи с липсата на гражданско образование, формиращо гражданственост и морал у българските ученици и дисциплиниращо за техните родители. МОН показва неохота не само към предмета Гражданско образование, но и към възможни оценки по възпитание на учениците.

Тази година МОН е направило една относително добра организация за провеждането на Външното оценяване и матурите. Крайно време е Министерството да престане да се държи гузно и със страх от този процес. Наложително е да застане твърдо и поеме отговорността, както за доброто провеждане на матурите, така и да отстоява на опитите да му бъде вменена вина и липса на професионализъм в организацията на този процес.

Българското общество не трябва да толерира присъствието на полицията, ДАНС и специалните разузнавателни средства за подслушване и заглушаване в българското училище по време на изпитите.  Родителите,  чрез техните организации, трябва да бъдат достойните и конструктивни партньори на учителските колегии.

Образователната система, дори и с новия училищен закон, косвено толерира липсата на знания и възпитание на обучаемите. При така утвърдената от закона система учениците, дори с дефицит на знания и умения, достигат до пети клас, а много от тях носят този дефицит до матурите.

Необходима е промяна в текстовете на новия закон, в съпътстващите наредби за по-оптимални критерии за оценка на учениците след края на етап от образованието им и със задължителна оценка и за възпитание.

Българските родители трябва да са готови да приемат истинските резултати на своите деца и активно да партнират на учителите за мотивация и по-добро образование през цялата учебната година, а не само по време на зрелостните изпити.

Синдикат „Образование“ – „Подкрепа“ ще продължи активно да следи и да предлага промени, както в новия закон, така и за оптимизиране технологията на изпитите и най-вече за изграждане и възстановяване на изгубеното доверие към работещите в системата на образованието, защото те отглеждат и подготвят бъдещето на страната.

Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование“ – „Подкрепа“