Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ следи внимателно процеса по увеличение на работните заплати в системата на образованието. По направено проучване на синдиката само 25,1% от работещите в системата на средното образоване са с увеличени работни заплати. Синдикат „Образование“ е написал официално писмо до министъра на образованието, с което настоява МОН незабавно да пристъпят към увеличение на работните заплати в унисон с договореностите в последния Анекс.

Около 15% от участниците в изследването са заявили, че в техните образователни институции няма да има достатъчно средства и да се спази договореното в Анекса увеличение. 96% от респондентите учители смятат, че при актуализация на държавния бюджет трябва да се направи ново 10% увеличение на заплатите в образователната сфера, защото дори официалната инфлация е по-висока от досегашното увеличение.

Синдикат „Образование“ ще предложи на правителството на Република България 10% увеличение на работните заплати на учители и служители при актуализация на държавния бюджет за 2022 г.

 Синдикат „Образование“ ще отстоява увеличение на работната заплата с 10% с всички възможни законови средства, включително протестни и стачни действия.