Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание:

„Синтез ORA на системи и услуги за ориентация, предоставяни на лица с увреждания“, разработен от КТ Подкрепа съвместно с още шест неправителствени организации от четири европейски страни.

Материалът обобщава действащата в момента законодателна рамка и нормативите за признаване на инвалидност и статут на лица с увреждания.
Във връзка с тези разпоредби са анализирани основните бариери, възпрепятстващи адекватната професионална реализация на пазара на труда на лицата с увреждания.

В допълнение са посочени разпоредбите, отнасящи се до задължителните изисквания към работодателите за предоставяне на работа на лица с увреждания, както и изградените структури за обучение/осигуряване на работа. Очертани са слаби и силните страни на процеса на активна професионална ориентация на лицата с увреждания.