На 21 април 2015 г. в Министерството на културата беше сключен Браншов колективен трудов договор между Министерството, Българската асоциация на работодателите в областта на културата, Национална федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ и Национална синдикална федерация „Култура“ към КНСБ за „Музеите и художествените галерии“.
Договорена е и клауза, определяща размера на стойността на работното облекло една МРЗ годишно, както и по-големи обезщетения при пенсиониране. За първи път бе включен и текст за участието на представители на синдикатите в комисиите за провеждане на конкурси за директори на националните, регионалните и общинските музеи и галерии в страната.
С новия договор работодателите се ангажират да предоставят и по-високо заплащане на специалистите със степен доктор и доктор на науките, което ще стимулира експертите да отделят по-задълбочено внимание на научните изследвания, свързани с опазването и популяризирането на богатото културно наследство на страната ни.
Новият Браншов колективен трудов договор в областта на музеите и художествените галерии има срок за действие от 2 години.