С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 90 години ни напусна многоуважаваният д-р Димитър Тренчев.
Създател на първото в Старозагорска област и останало единствено за Югоизточна България Детско хирургическо отделение, което и оглавява над 22 години. Д-р Димитър Тренчев въвежда българското тъканно лепило “Каноконлит В” в практиката на Старозагорската болница. Пионер е и в кавитизиране на белодробната ехинококова киста, и в ползването на хибитановите разтвори за телесни кухини и кожа. Работи в Алжир – в Оран и Константин (1969-1971), като общ хирург.
Извършил хиляди успешни операции в областта на коремната хирургия, ортопедията, урологията, неврохирургията, термичните травми, ще го запомним като докторът – зашил прободено със стъкло детско сърчице.
Д-р Димитър Тренчев е баща на създателя на независимия синдикат “Подкрепа” – д-р Константин Тренчев, като активно подкрепя дейността на сина си.
Изпълнителният съвет на КТ “Подкрепа” изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на д-р Димитър Тренчев!
Дълбок поклон!