В рамките на работната програма на Европейския работнически център EZA, от 1 до 3 март 2012 г. в София, в Централата на КТ „Подкрепа“ за първи път в България се проведе международна конференция на тема „Смекчаване на последиците от глобалната криза чрез социален диалог“.
Приложение: Работната програма на конференцията.