Към момента Полша се подготвя за европейското футболно първенство, ЕВРО 2012, което е предвидено да се проведе в Полша и Украйна. Във връзка с това и за да се създаде възможност за удобно придвижване между различните градове, на Полша се налага да изгради допълнителни магистрали. За изграждането на участък от магистрала А2, която свързва полската и немската столица, а именно Варшава и Берлин, китайската държавна компания COVEC взима участие в процедурата на публичен търг. За всеобща изненада китайската компания предлага цена, която е с 30 процента по-ниска от офертите на останалите полски и европейски фирми. Въпреки силния скептицизъм и недоволство, китайската оферта се приема от полските власти.

Още от самото начало на строителната дейност се отчитаха критични проблеми на различните строителни обекти. COVEC се опита да прехвърли ниската си оферта на своите местни подизпълнители. В резултат на това, много от подизпълнителите отказаха да работят за COVEC, защото не могат да изпълняват законовите си задължения по отношение на бюджета, предлаган от COVEC. След сериозно забавяне, китайската компания поиска от полските власти издаване на разрешително за пребиваване и заетост на 800 китайски работници. 3 месеца по-късно, полските власти осъзнаха, че магистралата не може да бъде финализирана преди крайния срок и по тази причина договорът между COVEC и полските власти бе прекратен. На този етап полските власти наложиха глоба от 186 милиона евро. COVEC от своя страна отказва да плаща каквито и да било неустойки и глоби.

Въпреки всички предупреждения по отношение на необичайно ниска ценова оферта, полските власти решиха да изберат най-ниската цена. Пренебрегвайки задължителните минимални заплати, здравето, безопасността и всички аспекти на качеството, полските власти рискуваха и загубиха! На този етап има само губещи: магистралата ще струва много по-скъпо от първоначално предвидената сума, строителните дейности няма да бъдат завършени навреме, а китайските работници ще бъдат изпратени обратно в Китай, губейки възможност за работа в Полша.

БЕЛЕЖКА: На този етап в ЕС се обсъжда как да бъде улеснен достъпът на компании от нечленуващи в ЕС държави до европейския пазар на труд. Без сериозен превантивен контрол и без адекватни санкции, ще бъдем свидетели на много случаи, подобни на COVEC, в цяла Европа.

Прессъобщение на Европейска Федерация на работещите в строителния и дърводобивния сектор (EFBWW), 20.06.2011 г.

Европейската Федерация на работещите в строителния и дърводобивния сектор (EFBWW) представлява и организира 75 национални синдиката от 31 различни държави. EFBWW е призната за европейски социален партньор по отношение на строителния, дърводобивния и мебелния сектор.