На 09 юли /четвъртък/ 2015 г. от 10 – 11 часа ще се проведе едночасова предупредителна стачка на социалните работници от Дирекциите социално подпомагане в София Красно село, Лозенец, Люлин, Възраждане и Сердика и в градовете Пловдив, Пазарджик, Стамболийски, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Велико Търново, Горна Оряховица, Търговище, Свищов, Шумен, Враца, Котел и Радомир .
Исканията, които служителите предявяват още от м. април 2014 г., са за увеличаване на основната работна заплата с 200 лв. през 2015 г. и регламентиране на ежегодно увеличаване на същата, съобразно отчетената инфлация; подобряване условията на труд; доставяне на съвременна техника, офис обзавеждане и своевременно снабдяване с необходимите за работа консумативи; незабавно назначаване на социални работници на незаетите места, а след анализ и оценка, откриване на нови работни места там, където е необходимо.
Въпреки многократно изпратените писма до министрите на труда и социалната политика в кабинета Орешарски, в служебния кабинет и до министър Калфин с искания за преговори относно проблемите на социалните работници, които да доведат до положителни резултати и да не се допусне прекъсване дейността на дирекциите за социално подпомагане, покана за такива и до сега не е получена от МТСП.