Действията на Съвета на директорите на „ВМЗ“ ЕАД – Сопот, под председателството на Иван Карабатаков, станаха повод за сериозно напрежение. Повод за ескалацията на социалното недоволство е отказът на Директорския борд да подпише конкретни договори, което поставя в изключителен риск нормалната дейност на дружеството, заетостта и възнагражденията на хиляди работници и служители. Обсъждането на варианти за поетапно преустановяване на работа е причина ръководството на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ при „ВМЗ“ ЕАД да вземе решения да организира протестни действия, начало на които се поставя днес с блокиране на портала на предприятието и недопускане на Председателя на Борда на директорите до територията на заводите. За проблемите, синдикалната организация е потърсила съдействие от правителството и президента на Република България.