Бедността, обществените услуги и работните места са въпросите, които гражданите искат да бъдат приоритет по време на кампанията за европейските избори, показва новото изследване на Евробарометър, съобщиха от ЕКП.

Проучването на Европейския парламент сред 26 000 граждани задава въпроса: „Кои от следните теми трябва да се обсъждат приоритетно по време на предизборната кампания за следващите избори за Европейски парламент?“.

Първите три отговора са:

– Борба с бедността и социалното изключване – 33%

– Обществено здраве – 32%

– Подпомагане на икономиката и разкриване на нови работни места – 31%.

Това са и основните приоритети на гражданите според последното проучване на Евробарометър, публикувано през декември миналата година.

Манифестът на Европейската конфедерация на профсъюзите за евроизборите –Предоставяне на справедлива сделка за работниците, определя как партиите могат да постигнат приоритетите на гражданите чрез укрепване на колективното договаряне за осигуряване на справедливо заплащане, инвестиране в обществени услуги и разработване на индустриална стратегия, която ще осигури повече качествени работни места.

Проучването обаче показва, че предложенията за нови фискални правила, които ще бъдат гласувани от ЕП във вторник, биха спрели мнозинството от държавите-членки да посрещнат приоритетите на гражданите.

В отговор на констатациите от проучването, ръководството на ЕКП смята, че всичко това показва много ясно на политиците какви проблеми трябва да решат, ако искат да спечелят европейските избори – а именно: бедност, обществени услуги и работни места. Тези въпроси са приоритет на европейските граждани, но за съжаление твърде често те изглеждат периферни за някои политици. Време е всички страни от ЕС да се фокусират върху истинските приоритети на гражданите и да осигурят справедлива сделка за работещите, чрез сигурни работни места, достойно заплащане и условия, подкрепени с качествени обществени услуги за всички трудещи се, във всички региони. Това обаче би било трудно възможно, ако ЕП гласува за повторно въвеждане на строгите икономии. Това проучване ясно показва защо неговите членове трябва да кажат „не“ на такъв подход на икономии 2.0 и „да“ на една по-социална Европа, каквато гражданите искат да видят.